Open Energy Polska

Skutecznie zarządzamy energią elektryczną i gazem ziemnym

ENERGIA

Zobacz czym się zajmujemy

Doradztwo strategiczne na rynku energii.

Wspieramy ludzi i firmy poprzez nawiązywanie relacji na właściwych rynkach towarowych, transakcji i majątku.

Rozwiązujemy problemy tam gdzie są wyzwania biznesowe i tworzymy wartość gdy istnieją możliwości. Towarzyszymy naszym Klientom podczas realizacji najtrudniejszych procesów biznesowych. Nasz zespół ekspertów jest wsparciem w całym wachlarzu usług na rynku surowców.

Analiza umów pod kątem prawnym i finansowym.

Wskażemy Ci ryzyka z jakimi wiąże się Twoja umowa.

Wynegocjowanie najniższej ceny jest ważne, ale najistotniejsza jest pewność, że oczekiwane oszczędności zostaną zrealizowane.

Każdego roku zmianie ulegają przepisy prawa, instrukcje ruchu i taryfy operatorów. Mają one bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie odbiorców i spółek obrotu na rynku gazu i energii. W połączeniuz „kreatywnością” sprzedawców w proponowanych zapisach umów, których nadrzędnym celem jest zabezpieczenie własnych interesów proces negocjacji treści umowy staje się fundamentalnie istotny.

Jako podmiot prowadzący działalność jesteś w negocjacjach ze spółkami obrotu traktowany jako profesjonalista, poza ochroną praw konsumenckich! Zapewnij więc sobie profesjonalne wsparcie doradców Open Energy Polska!

Doradztwo w procesie wyboru nowego sprzedawcy energii elektrycznej i paliwa gazowego.

Wiemy jak wprowadzić nową jakość w zarządzaniu kosztami gazu i energii w twojej firmie.

Dokonamy analizy Twoich obecnych umów oraz modelu zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego.
Pokażemy Ci jak można to robić inaczej, przy zachowaniu elementów, które są dla Ciebie ważne i przy
tym bardziej efektywnie kosztowo. Skorzystaj z naszego doświadczenia, jeżeli nasza praca nie przyniesie Ci wymiernych oszczędności – nie zapłacisz za nią nawet złotówki!

Profesjonalne doradztwo prawne na rynku energii.

Niezależnie od tego czy chcesz wypowiedzieć umowę czy wejść na rynek hurtowy będziemy dla Ciebie wsparciem.

Nasi doradcy wspierani przez zespół prawny przygotują dla Ciebie analizę wybranego zagadnienia z obszaru rynku gazu i energii. Zakres naszych kompetencji obejmuje zarówno wsparcie przy negocjacjach zapisów umów ze sprzedawcami jak i doradztwo dla przedsiębiorstw planujących rozpocząć swoją aktywność na polskim rynku gazu lub energii.

Nasze doświadczenia obejmują wsparcie m.in. w takich obszarach jak:

  • negocjacje zapisów umów zarówno na rynku detalicznym jak i hurtowym,
  • przygotowanie wniosków koncesyjnych,
  • proces taryfikacji sprzedaży paliwa gazowego,
  • podpisania generalnych umów dystrybucyjnych i umowy przesyłowej

Aktywne zarządzanie portfelem.

Nie można skutecznie optymalizować kosztów zakupu energii i gazu bez umiejętności oceny trendów na rynku hurtowym. Jesteśmy w tym ekspertami.

Jesteśmy przekonani, że zakup energii i gazu w oparciu o model aktywnego zarządzania portfelem w kontrakcie indeksowanym do notowań giełdowych jest rozwiązaniem optymalnym dla Odbiorcy. Wymaga jednak najwięcej kompetencji w ocenie bieżącej sytuacji na rynku hurtowym, wiedzy na temat zarządzania ryzykiem, oraz ciągłej kontroli pozycji. Jako Open Energy Polska jesteśmy profesjonalistami w tym zakresie!

Przygotujemy dla Ciebie indywidualnie przygotowany algorytm współpracy, wypracujemy strategię kontraktacji uwzględniającą awersję na ryzyko, a następnie znajdziemy sprzedawcę, który umożliwi jej realizację w sposób najbardziej konkurencyjny.

Doradztwo w ramach Prawa Zamówień Publicznych.

Powiemy Ci czy masz obowiązek rozpisania przetargu na zakup paliwa gazowego czy energii elektrycznej, a następnie przeprowadzimy Ci przez ten proces krok po kroku.

Zawarcie umowy bez stosowania procedury przetargowej może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej zamawiającego i stanowi podstawę do rozwiązania umowy.

Nasi doradcy stanowią wsparcie w trakcie całej procedury przetargowej, od przygotowania istotnych warunków zamówienia, określenia kryteriów, poprzez proces odpowiedzi na zadawane pytania, oceny ofert i wskazanie zwycięzcy do finalizacji kontaktu w postaci umowy.

Wdrożenia dedykowanych platform informatycznych.

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych wspomagających działalność podmiotów na rynku energii i gazu w Polsce, w tym:

systemów dedykowanych dla odbiorców gazu ziemnego i energii elektrycznej,
systemów dedykowanych dla spółek obrotu działających na rynku hurtowym oraz detalicznym energii elektrycznej,
systemów dedykowanych dla spółek obrotu działających na rynku hurtowym oraz detalicznym gazu ziemnego.

Opracowywane przez Open Energy Polska systemy wspomagają działalność w zakresie:

zawierania transakcji na rynku hurtowym regulowanym (TGE) oraz nieregulowanym (OTC), w zakresie następujących produktów/towarów:

– gaz ziemny rynek terminowy (futures/forward),
– gaz ziemny rynek spot (RDNiB),
– energia elektryczna rynek terminowy (futures/forward),
– energia elektryczna rynek spot (RDNiB),
– prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii z OZE i kogeneracji (zielone, czerwone, żółte,  fioletowe certyfikaty).

zarządzania i optymalizacji portfela energii elektrycznej i gazu ziemnego, od strony zarówno sprzedawcy, jak i odbiorcy produktu
rozliczania odbiorców gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Aukcje elektroniczne na rynku energii.

Nie trać czasu i pozwól aby sprzedawcy konkurowali o Ciebie!

Dysponujemy najbardziej zaawansowanym w Polsce narzędziem do prowadzenia aukcji elektronicznej. To wyjątkowo szybki i transparentny sposób wyłonienia najbardziej atrakcyjnego sprzedawcy. Kluczem do efektywności tego mechanizmu jest precyzyjne określenie warunków startowych, profesjonalizm w negocjacjach warunków umowy, oraz prawidłowo dobrany moment rynkowy na przeprowadzenie postępowania.

Sprawdź dlaczego największe koncerny świata korzystają właśnie z tej metody kontraktacji!

MASZ PYTANIA?

W przypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt celem przygotowania indywidualnej oferty.

Kontakt z nami

Projekt, wykonanie
oraz utrzymanie WP Opieka