Open Energy Polska

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA WENTYLACJI

Zobacz czym się zajmujemy w segmencie HVACR

Czyszczenie oraz dezynfekcja wentylacji mechanicznej

Dziękujemy za zainteresowanie i odwiedziny! Jesteśmy firmą specjalistyczną, oferującą kompleksowe usługi związane z projektowaniem, budową oraz konserwacją wentylacji. Posiadamy doświadczenie oraz kompetencje pozwalające oferować usługi na najwyższym poziomie, gwarantujące wysoką jakość prac.

W chwili obecnej nasz zespół liczy kilkunastu techników odpowiedzialnych za rozwój usługi na rzecz naszych Klientów do których należą m.in. takie marki jak Astaldi, Dawtona, Sfinks Polska, Lagardere Travel Retail, House of Cheese, Hard Rock Cafe, Gastro Magic oraz IceGastro, Wege Siostry, PiT Radwar, ENGIE Services, CircleK oraz wiele mniejszych firm i podmiotów z branży Hospitality czy HoReCa. Wykonujemy usługi zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, obiektach biurowych, w tym budynkach użyteczności publicznej, hotelach, sklepach wielkopowierzchniowych (galerie handlowe, hipermarkety),  lokalach gastronomicznych, jak i domach jednorodzinnych – układy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Aby utrzymać urządzenia i instalacje w dobrej kondycji przez cały okres funkcjonowania obiektu, należy pamiętać, by regularnie przeprowadzać kontrolną inspekcję czystości układów oraz od razu reagować na pojawiające się usterki i awarie urządzeń, często spowodowane brakiem okresowych przeglądów i zanieczyszczeniem instalacji.

Usługę czyszczenia i dezynfekcji wykonuje się przede wszystkim ze względu na jakość wdychanego powietrza – ilość kurzu, pyłów, bakterii, drobnoustrojów, lotnych związków organicznych itp. (warunki higieniczne), które mają wpływ na zdrowie i samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach oraz ograniczenie przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych i pogorszenie wydajności urządzeń.

Zapraszamy serdecznie na naszą stronę Facebook, gdzie znajdziecie Państwo aktualności z naszych projektów:

https://www.facebook.com/oenergyPL/

Oferujemy

 • Inspekcje kanałów wentylacyjnych
 • Czyszczenie mechaniczne wentylacji,
 • Dezynfekcje wentylacji,
 • Montaż klap rewizyjnych w kanałach wentylacyjnych,
 • Dezynfekcję pomieszczeń różnego typu.

Posiadamy sprzęt

 • Inspekcyjny – kamery do kanałów o przekroju od śr. 10 cm,
 • Urządzenia do czyszczenia mechanicznego – szczotki do kanałów okrągłych i prostokątnych, poziomych i pionowych,
 • Wydajne wentylatory do odciągu zanieczyszczeń z szerokim wyborem filtrów (włącznie z filtrami HEPA),
 • Sprzęt do dezynfekcji miejsc zagrożonych występowaniem bakterii i grzybów chorobotwórczych.

Standardowa procedura czyszczenia kanałów wentylacyjnych

 • Ustalenie harmonogramu wykonywanych prac na podstawie wytycznych otrzymanych od Zleceniodawcy,
 • Inspekcja instalacji wentylacyjnej przed czyszczeniem z określeniem miejsc występowania klap rewizyjnych, klap p-poż oraz zabezpieczeniem przepustnic i innych urządzeń mających wpływ na poprawne działanie wentylacji (monitoring wnętrza przewodów kamerą inspekcyjną przed czyszczeniem na wybranych odcinkach – datowane nagrania wideo i zdjęcia.
 • Zabezpieczenie pomieszczeń, urządzeń, wyposażenia oraz ciągów komunikacyjnych, każdego dnia przed rozpocząciem pracy,
 • Przygotowanie instalacji do czyszczenia,
 • Wycięcie i montaż klap rewizyjnych,
 • Czyszczenie wewnętrznej powierzchni kanałów nawiewnych metodą mechaniczną wraz ze wszystkimi elementami wchodzącymi w skład instalacji tj.: przewodów wentylacyjnych, anemostatów, kratek wentylacyjnych, zaworów, czerpni/wyrzutni, central wentylacyjnych, tłumików itp. z wykorzystaniem sprzętu marki Rotobrush,
 • Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej oraz wskazanych pomieszczeń środkiem bakteriobójczym i grzybobójczym nieszkodliwym dla ludzi, posiadającym atest medyczny do stosowania w pomieszczeniach w których przebywają ludzie oraz pozytywną decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych,
 • Pobranie próbek do badań mikrobiologicznych w wybranych miejscach instalacji (opcja),
 • Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych po każdym dniu pracy.

Dokumentacja powykonawcza po zakończeniu całości prac czyszczenia i dezynfekcji wentylacji

 • Zdjęcia z prac obrazujące stan przed i po czyszczeniu wnętrza kanałów wentylacyjnych,
 • Naniesienie na dokumentację techniczną wykonanych otworów rewizyjnych z założonymi i opisanymi klapami rewizyjnymi (w przypadku montażu klap),
 • Pisemny protokół odbioru prac z opisem wykonanej pracy,
 • Atest i deklaracja zgodności dla zamontowanych klap rewizyjnych,
 • Atest wykorzystanych środków chemicznych do dezynfekcji,
 • Raport z badania mikrobiologicznego (opcja),
 • Zalecenia dotyczące przeprowadzania okresowego monitoringu tj. badań instalacji (próbek z powierzchni przewodów) i stanu urządzeń wentylacyjnych.

Metody dezynfekcji instalacji

Poza czyszczeniem mechanicznym zanieczyszczeń stałych, wykonuje się również dezynfekcję do wyeliminowania różnego rodzaju wirusów, bakterii i drobnoustrojów:

 • Metoda dezynfekcji miejscowej– stosowana przy wysokim zanieczyszczeniu lub skażeniu miejscowym typu grzyby i pleśnie. Do przeprowadzenia tego rodzaju dezynfekcji używane jest urządzenie rozprowadzające preparat punktowo metodą bezpośredniego natrysku, na powierzchnie wewnętrzną kanału,
 • Metoda dezynfekcji za pomocą mikrodyfuzji (zamgławiania) – stosowana na włączonej instalacji pozwala dotrzeć preparatowi we wszystkie trudno dostępne miejsca pod postacią mgły o mikroskopijnej wielkości kropel. Środek dezynfekujący wprowadzany jest na początku instalacji nawiewnej i krąży w obiegu wentylacji obiektu.

Do dezynfekcji wykorzystywane są środki z pozwoleniem Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym oraz atestem PZH. Są to preparaty, które nie wchodzą w interakcję z materiałami, z których wykonane są przewody wentylacyjne. Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością, są bezpieczne dla zdrowia i ulegają biodegradacji.

Zapraszamy serdecznie na naszą stronę Facebook, gdzie znajdziecie Państwo aktualności z naszych projektów:

https://www.facebook.com/oenergyPL/

MASZ PYTANIA?

W przypadku dodatkowych pytań prosimy
o kontakt celem przygotowania indywidualnej oferty.

Kontakt z nami

Projekt, wykonanie
oraz utrzymanie WP Opieka