Przewodzimy transformacji energetycznej z werwą!

Dołącz do nas!

Open Energy Polska jest firmą świadczącą od 2015 roku specjalistyczne usługi doradztwa technicznego oraz biznesowego na rzecz Klientów z sektora energetyki, przemysłu i nieruchomości komercyjnych. W obszarze naszych kompetencji koncentrujemy się na analizie istniejących możliwości z Klientem, realizacji wybranej opcji i kontroli inwestycji na terenie całego kraju. Świadczymy również usługi doradztwa w zakresie hurtowych rynków energii oraz surowców energetycznych.

Nasz zespół doradców technicznych oraz analityków biznesowych posiada wieloletnie doświadczenie w projektach dla sektora publicznego i prywatnego zarówno w kraju jak i za granicą. Nasi konsultanci legitymują się wiedzą techniczną oraz umiejętnościami analizy biznesowej aby działać efektywnie podczas współpracy ze wszystkimi uczestnikami projektu.

Kompetencje, które stale rozwijamy opierają się na zespole realizacyjnym uczestniczącym w takich projektach sektora energetyki jak akwizycja części majątku grupy VATENFALL („carve out”) przez GK PGNiG we współpracy z GK TAURON (2011-2012), budowa Centrum Usług Wspólnych (CUW) dla GK PGNiG dla procesów w obszarze finansów, kadr i płac czy informatyki m.in. na rzecz PGNiG TERMIKA (2012-2014) czy budowie strategii sektora OZE dla GK PGNiG w ramach budowy instalacji biogazu oraz biometanu (2009-2011). Szereg mniejszych projektów doradczych dla TAURON Obsługa Klienta (TOK) było realizowanych przy udziale naszych specjalistów (2014-2015).

Do największych projektów zagranicznych sektora paliwowego należy przygotowanie studium wykonalności budowy terminala paliwowego na terenie Ukrainy we współpracy z EBOiR na rzecz szwajcarskiego koncernu paliwowego z siedzibą w Zug (2017-2018).

Udziałem naszych specjalistów były też projekty sektora transportu na rzecz Grupy PKP w ramach analizy możliwości realizacji CUW dla PKP PLK (2014) czy projekcie wdrożenia pociągów wysokich prędkości ED250 (Pendolino) w Polsce (2014). W latach 2016-2017 nasz zespół doradczy był odpowiedzialny za optymalizację kosztów dostaw energii elektrycznej na teren budowy Południowej Obwodnicy Warszawy na rzecz włoskiego wykonawcy ASTALDI S.R.L, który pełnił rolę Generalnego Wykonawcydla S2.

Do grona naszych Klientów należą zarówno przedsiębiorcy i instytucje zainteresowane kompleksową realizacją projektów we współpracy z podmiotami finansowymi czy optymalizacją swojego działania, w których to projektach kluczowym jest specjalistyczna wiedza branżowa zespołu odpowiedzialnego za osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.