Kontakt

DANE KONTAKTOWE

+48 693 732 753
kontakt@oenergy.pl

DANE ADRESOWE

Open Energy Polska Sp. z o.o.,
ul. Puławska 2, bud. B,
02-566 Warszawa

DANE FIRMOWE

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000565793, NIP: 7010495314

Formularz kontaktowy